PinkRoccade

Taken: 

 • EDVG Project (ontwikkeling en definiëring nieuwe HRM en Payroll applicatie op basis van P-view)
  • Projectleider HR-functionaliteit EDVG (opvolger van Edukaat, onderwijs HR systeem);
  • Formuleren en opstellen templates HRM functionaliteit op basis van onderwijs processen en wetgeving (oa. Wet Bio) bij ontwikkeling PI systeem;
  • Beoordelen FO en TO van leverancier (Allshare);
  • Namens PinkRoccade eindverantwoordelijk lid werkgroep HRM functionaliteit en processen;
  • Lid klankbord groep HR processen en systeem, klankbord groep bestaande uit onderwijs instellingen, leverancier en consultants PinkRoccade.

 

 • HR-Portal/Employee Bennefits project (Ontwikkeling HR-Portal en definiëring templates op basis van HR-Soft)
  • Projectleider ontwikkeling HR-portal;
  • Opstellen proces beschrijving HR-portal;
  • Opstellen workflow processen ‘zorg sector’ specifiek;
  • Waarnemend teamleider HR-portal service desk;
  • Inbedding van het HR-Portal in de interne PinkRoccade organisatie;
  • Projectleider implementatie HR-portal.

 

 • SSC (Opzet Shared Service Center)
  • Definiëren gewenste HRM functionaliteit;
  • Formuleren HRM dienstverlening;
  • HRM en Payroll pakket selectie.