Strukton

Strukton heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen op e-HRM vlak waarbij men de doelstelling heeft de organisatie op de HR taken middels oplossingen, ESS en MSS. Ik adviseer en begeleid Strukton hierin.

 

In 2012 heb ik vanuit de e-HRM ambitie van Strukton de rol van projectleider en opstellen functionele specificaties ten behoeve van het PVB (Plannen, Voorbereiden, Beoordelen) systeem. Dit systeem is in week 26 2012 opgeleverd en ‘live’ gegaan.

PVB is een in Sharepoint ontwikkelde e-HRM oplossing voor de Planning / Voortgang / Beoordelingsgesprekken welke de gesprekken en gemaakte afspraken volledig digitaal kan ondersteunen middels intranet in combinatie met het HR-systeem van Strukton.

 

Vanaf medio 2014 adviseer ik Strukton Rail in de diverse pijlers van HR e-HRM vlak met als doelstelling het inbrengen van (externe) expertise en zorgdragen voor ‘versnelling’. Werkzaamheden betreft oa

Workshop en advies op ideaal proces In-/Door- en Uitstroom, met als doel: workflow gestuurde processen (2014);

Selectie en projectleider implementatie van e-recruitment systeem (ATS) ter ondersteuning van de afdeling recruitment (2014);

Selectie en implementatie van workflow managementsysteem ter ondersteuning processen en mutaties inzake In-/Door- en Uitstroom (2015);

Optimalisatie en efficiënte werkwijze opleidingsregistratie (2014), dit is vervolgd met;

PVE en Selectie van een Leer Management Systeem (LMS) ter ondersteuning van de registratie en processen rondom de inzetbaarheid van medewerkers, inclusief Veiligheidspaspoort (2015).