14 gouden regels e-HRM systeem

 

 1. Bepaal zelf uw HRM ambitie, kijk waar e-HRM u daarbij kan ondersteunen;
 2. Invoering e-HRM systemen dient organisatie breed aangepakt te worden;
 3. Draag zorg voor een project sponsor op directie niveau;
 4. Bepaal vooraf de e-HRM/applicatie-eigenaar;
 5. Bepaal vooraf uw HRM processen een e-HRM systeem dient deze processen te ondersteunen;
 6. Draag zorg voor een consequente uitvoering van de HR processen en CAO regels. e-HRM systemen kunnen dit ondersteunen. Laat uitzonderingen evt buiten de systemen verlopen;
 7. e-HRM is geen solo actie van P&O, benader dit integraal, bv ook ICT is bepalend bij de selectie. Systeem en platform eisen worden in de ICT jaarplannen bepaald;
 8. De invoering van e-HRM is een project. Zet hierop voldoende vakmensen op in. Draag zorg voor beschikbaarheid van de betrokken personen.
 9. Manage onafhankelijk uw project, wees niet afhankelijk van leveranciers. Milestones en timetables moeten passen binnen de organisatieplannen.
 10. Benoem voordelen voor de verschillende actoren; ‘what is in it for me?’.
 11. Communiceer aan alle medewerkers de veranderingen en vorderingen in het project; denk aan kick-off meeting, nieuwsbrieven, etc.
 12. Train tijdig alle betrokken medewerkers, beperk dit niet tot de key users.
 13. Na afloop van het project, mag de zorg voor de systemen niet verminderen. De projectorganisatie verdwijnt, de beheersorganisatie doet zijn intrede.
 14. Zorg dat alle betrokken partijen in de organisatie (direct en indirect) zitting hebben in de beheers organisatie.