Ordina / PeopleXS

Namens PeopleXS projectleider bij de implemenatie van het recruitmentsysteem PeopleXS binnen Ordina. Projectteam vanuit PeopleXS bestond uit 4 personen. Tevens rapportage aan het management van PeopleXS.